Usługi księgowe

Zwrot VAT za materiały budowlane


Składanie formularzy A1


OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (SAMOZATRUDNIENIE) ORAZ W FORMIE SPÓŁEK OSOBOWYCH (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA):
Prowadzenie bieżącej księgowości (ryczałt, PKPiR, księgi handlowe)

Opracowywanie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP i wyposażenia
Rozliczenia z tytułu PIT i ZUS właścicieli i wspólników
Ewidencja VAT, sporządanie rejestrów i deklaracji typu VAT-7, VAT-7K
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
Przygotowanie rocznych zeznań podatkowych typu PIT-36, PIT-36L
Przygotowanie sprawozdań finansowych
Bieżące doradztwo księgowo-podatkowe


OFERTA DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH: BIEŻĄCE PROWADZENIE PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP, ewidencji wyposażenia

Opracowywanie polityki rachunkowości i planu kont
Rozliczenia z tytułu podatku CIT i innych zobowiązań publiczno-prawnych
Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla celów VAT
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
Sporządzanie sprawozdań na potrzeby NBP i GUS
Sprawozdania sądowe (KRS)
Roczne zeznania podatkowe CIT-8
Przygotowanie sprawozdań finansowych
Raportowanie na potrzeby grupy kapitałowej
Reprezentowanie klienta przez biuro rachunkowe przed Urzędami
Bieżące doradztwo księgowo-podatkowe


Oferta dla osób fizycznych nie prowadzących działalności:
Pomoc w określeniu wysokości zobowiązań podatkowych

Przygotowanie rocznych zeznań/deklaracji podatkowych typu PIT-37, PIT-28
Przygotowanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane
Pomoc przy zakładaniu własnej firmy
Rejestracja i aktualizacja w Urzędzie Skarowym, ZUS, GUS
Bieżące doradztwo księgowo-podatkowe


Oferta dodatkowa dla osób współpracujących z zagranicą:
Rozliczanie Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów i Usług

Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla celów VAT
Sporządzanie deklaracji VAT UE
Sporządzanie deklaracji INTRASTAT na potrzeby Urzędu Celnego